igoarcompany
 
 
We have provided proofreading and editorial services for both students and teachers and have academic editors for most subjects offered by EU universities.
Services
BotimeKonferenca 2016
BotimeKonferenca 2016 12.01.2016 | 01:07
Ne në BotimeKonferenca.com, për vitin 2016, kemi projektin e fuqizimit gjithëpërfshirës të botës akademike shqiptare. Programi përfshinë, një vistër të gjërë aktivitetesh kryesisht nga fusha e editimeve ndërkombëtare, si dhe pjesëmarrja / participimi në konferenca ndërkombëtare shkenocre si dhe e-konferenca.
 

Të nderuar ajo çka ofrojmë është mundësinë e regjistrimit të të interesuarve në forumin në fjalë, prej ku do të marrin zbritje deri në 25%, të cmimit të participimit, në të gjitha organizimet/ bashkorganizimet tona, të cilat kanw sligën e referimit; për këtë kohë janë:

· EIVCR 1/16  (http://www.idpublications.org/eivcr/ )
· 3rd IeCS&SS  (http://www.adicciones-online.com/en/IeCSandSS/IeCSandSS )
· IJCRR Volume 1, No. 1-16  (http://www.adicciones-online.com/en/IJCRR/International-Journal-of-Current-Research-and-Review)
 ...për këtë vitë do të jenë edhe më shumë se 27 bashkëpunime/ organizimie si editime dhe konferenca nga BE, USA, dhe vendet tjera të OECD.
 
 
Për tu regjisruar të interesuarit,  duhet të dërgojnë këto të dhëna në email zyrtar: editor@botimekonferenca.com, me subject: për Regjistrim, prej ku do të marrin formularin e regjistrimit!
 
Kriteret për regjistrim janë:
·   Të ketë të përfunduar së paku studimet në nivel Masteri, në një Institucion të Arsimit të Lartë të akredituar në vendin përkatës.
·   Të jetë shetear ose nënshtetas i Republikës së Shqipërisë, Republikës së Kosovës, Republikës së Maqedonisë, Malit të Zi apo Republikës së Serbis.
·    Për të përfituar 25% zbrije në aktivitetet tona, duhet të rekomandoj 10 miq/ kolegë me kriteret respketive!
 
 
  Formular Regjistrimi:   PDF ,  WORD 
 
v. regjistrimi është papagesë !
  
Social Networks