igoarcompany
 
 
We have provided proofreading and editorial services for both students and teachers and have academic editors for most subjects offered by EU universities.
Balkanika
Platforma Balkanika
Platforma Balkanika 09.09.2015 | 10:29 Balkanika është platforma e vetme kombetare shkencore me by njësitë e saj profesionale: 
•Revista Shkencore Academic Journal of Technology Enhancements and  multidisciplinary Science - BALKA-Revista
•e- Konferenca Shkencore Multidisiplinare BALKonf. 

Revista dhe Konferenca e platformës Balkanika, janë të konceptuara si Kombëtare- Rajonale me recension Ndërkombëtar, për të shërbyer si periodike dhe në funksion të formimit shkencor e profesional të studiusve Shqiptarë dhe më gjërë, Profesorëve dhe kërkuesve Shkencor. Botimet dhe e-Konferenca e platformës Ballkanika janë periodike; dy herë në vit dhe kan fituar fizionominë e një platforme prestigjioze, me bashkëpunime të shumta ndërkombëtare si nga vendet e Bashkimit Europian ashtu edhe nga ShBA dhe më gjërë.
Ne dallohemi për dinamikën dhe llojshmërinë e tema të trajtuara që gjejnë pasqyrim në Pnimet shkencore prezente në Ballkanika. Gjuhët e punimeve shkencore me të cilat mund të merret pjesë në Platforë është Gjuha Shqipe, Angleze, Gjermane.
Të gjitha punimet duhet të ju përmbahen rregullave etike të autorsisë si dhe kodit etik të shprehejes duke shmangur domodsmërisht gjuhën e urrejtjes dhe shprehejet denigruese dhe fyese.

Pratforma i shërben çdo mjedisi akademik. Në të, gjejnë pasqyrim risitë dhe zhvillimet bashkëkohore në fushat multidisiplinare, qasja krahasimore, problematika që haset në praktikë, dhe nga kjo pikëpamje këto punime përmbajnë jo vetëm vlerë në pasqyrimin e aspektit teorik e doktrinar kontemporan por edhe vlerë praktike.
Bordi Editorial i joni përbëhet nga emra të shquar të shkencës si:
     Imeraj Elisabeta; Shqiperi
     Hoxha Remzi; Kosovë,
     Berisha Arbnora; Shqipëri,
     Martinaj Cane, Mal i Zi
     Farooq Musa; USA
     Kibride Eva; UK etj.

Për më tepër informacion, apo për të dërguar punimet tuaja për pjesmarrje në Konferencë apo në Botime kontaktoni:
editor.igoar@gmail.com
info@igoar.com


Balkanika
Social Networks